4.7 (7)
Beoordeling
(5)
(2)
(0)
(0)
(0)

Onlineservice voor herstel van PDF-bestanden

Hoe kunt u een PDF-bestand herstellen online

Voer de volgende stappen uit om een beschadigd document van Adobe Acrobat/PDF Reader te herstellen online:

  1. Druk op "Bestand selecteren" en selecteer een PDF-bestand.
  2. Voer uw e-mailadres in.
  3. Voer de captcha in.
  4. Druk op "Doorgaan".
  5. Wacht totdat het beschadigde bestand hersteld is.
  6. Download het herstelde PDF-bestand.

De herstelde data van beschadigde PDF-documenten worden door de service opgeslagen als een nieuwe Adobe Acrobat-/PDF Reader-bestand.

U kunt nu PDF-documenten van elke grootte en versie herstellen op elk apparaat met een browser.